SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
in`älvsmask substantiv ~en ~ar in·älvs|­mask·enmask som lever i inre organ hos människa el. djur zool.inälvsmaskar är vanligast i tarm­kanalensedan senare hälften av 1400-taletLatinskt-svenskt glossariumfornsv. inälfmatker