SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
isa ne´r el. isa ne´disa ne´d verb isade isat is·aräv. fast sammansättn., senedisa täcka med is meteorol.fönster­rutorna isades nerisa ner ngtsedan 1893Subst.:vbid1-901770nedisande, vbid2-901770nedisning, vbid3-901770nerisande, vbid4-901770nerisning