SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
jesui´tisk adjektiv ~t jesu·it·isksom har att göra med jesuit­orden admin.af.psykol.relig.en jesuitisk prästibl. med ton­vikt på (enl. mot­ståndarnas upp­fattning) typiska egenskaperskrupel­fri, sken­helig hans något jesuitiska sätt att argumenterasedan 1593