SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
journal [∫orna´l] substantiv ~en ~er journ·al·en1dokument med fort­löpande an­teckningar om förlopp vanligen under längre tid; särsk. betr. en patients sjukdoms­historia med.JFRcohyponymdagbokcohyponymdiariumcohyponymliggare 1 journalskåplånejournalobservationsjournalskeppsjournalvaktjournalföra journalhan förde in upp­gifterna i journalenom man vill läsa sin journal vänder man sig till sin behandlande läkareen journal (över ngn/ngt/SATS)sedan 1634av fra. journal ’dag­bok; tidning; tid­skrift’, urspr. ’daglig’, bildat till fornfra. jorn ’dag’; jfr ajournera 2vanligen i sammansättn., särsk. i namn tid­skrift eller (mer på­kostad) vecko­tidning m-med.JFRcohyponymtidning 1 Månadsjournalenmodejournalsedan 1734