SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
jäm`förlig adjektiv ~t jäm|­för·ligsom det är möjligt eller lämpligt att jäm­föra med admin.JFRcohyponymmotsvarandecohyponymjämngod handel med värde­papper och där­med jämförlig verksamhetjämförlig med ngn/ngt, ngra är jämförligasedan ca 1755