SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
jäm`kning substantiv ~en ~ar jämk·ning·endet att jämka särsk. vid förhandlingar ekon.JFRcohyponymkompromiss 1 jämkningsförslagjämkningsmånspec.sänkning av preliminär­skatt med hän­syn till beräknad beskattningsbar in­komst för hela året skattejämkningom man har höga ränte­utgifter, får man normalt jämkningjämkning (av ngt)sedan 1477skiftesbrev utfärdat i Åbo mellan Joakim Fleming och Erik Åbjörnsson (Arwidsson)fornsv. iämkning