SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
jäm`like substantiv ~n jämlikar jäm|­lik·enperson som värderas lika högt som viss annan i ngt samman­hang yrk.SYN.synonymlike JFRcohyponymmotstycke chefen behandlade alla de an­ställda som sina jämlikaräv. i ut­tryck för att ngn (objektivt sett) har lika goda egenskaper som ngn annaningen är hennes jämlike när det gäller att baka struvorngns jämlike, jämlike med ngn, ngra är jämlikarsedan 1469Heliga Mechtilds uppenbarelserfornsv. iämlike