SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
jämväl [jäm´-, -vä´lel. med två huvudtryck] adverb jäm|­välock­så ngt åld.Nollpolisens resurser måste förstärkas, men något måste göras jämväl på det sociala om­rådetsedan början av 1300-taletSkåne-Lagenfornsv. iämväl