SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kasta upp´ verb kastade kastat kast·arkräkas förskönande om­skrivningmed.kasta upp (ngt)sedan mitten av 1400-taletLäke- och örte-böckerfornsv. kasta up Subst.:vbid1-205096uppkastande, uppkastning