SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kasuisti´k substantiv ~en kasu·ist·ik·en1samman­ställning av beskrivningar av konkreta fall till ledning vid behandling av liknande fall särsk. i jur. el. med. samman­hangfil.jur.sedan 1910till kasus 2etisk fram­ställning som vill ställa upp handlingsregler som kan under­lätta för människor att ta ställning i samvets­frågor o.d. relig.religiös kasuistiksedan 1815