SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
katalog [-lå´g] substantiv ~en ~er kata·log·enlängre förteckning i listform över varor, personer m.m.; spec. om förteckning över telefon­abonnenter bok.JFRcohyponymregister 1 katalognummerkatalogprispostorderkatalogtelefonkatalogutställningskatalogslå i katalogenbläddra i katalogen och pricka förhans nummer hem står inte i katalogenäv.(kort)register katalogkortkortkatalogäv. mer el. mindre bildligt om lista el. upp­räkning i all­mänheten ungdoms­bok som kan an­vändas som en katalog över aktuella samhälls­problemen katalog (med/över ngt)sedan ca 1700av grek. katal´ogos ’förteckning’, till kataleg´ein ’upp­teckna; berätta’