SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
klar adjektiv ~t 1fri från allt som fördunklar särsk. i fråga om syn- och hörsel­intryck admin.komm.meteorol.MOTSATSantonym2matt 2antonymgrumlig JFRcohyponym1ren 1cohyponymdistinkt klarblåklart bad­vattenklar buljongen klar blickklara goss­rösterspec. om himmel (och väder­lek)moln­fri höstklarvarmt och klart vädersolen sken från en klar himmeläv. bildligt, spec.intellektuellt redig om person, tankeprodukt e.d. klargöraglasklaren klar fram­ställningge klart beskedhan är väldigt klar i huvudetspec. äv. i ut­tryck för förståelseallt stod plötsligt klart för honomhan har klart för sig att han måste be om ur­säktförst då blev hon klar över det rätta samman­hangetbli på det klara med ngtkomma att förstå ngtkampanjen mot tobak syftar till att få ungdomar att bli på det klara med att rökning är skadligt få klart för sigförståbesvikelsen var stor när hon fick klart för sig att tiden bara räckte till en fjärde­plats i klara verbaseverba klar som kristallfull­ständigt klarresonemanget var klart som kristall kusten är klarsekust vara klar i knoppenseknopp 2 vara klart som korvspad/dagenvara helt klartdet är klart som korv­spad att ett nytt läke­medel inte är lika ut­forskat som ett gammalt sedan 1385Heliga Birgittas uppenbarelserfornsv. klar; av lågty. klar med samma betydelse; av lat. cla´rus ’klar; ljus; tydlig’; jfr cleara, eklärera, klarera, klarinett 2som inte kan förnekas admin.komm.självklardet är väl klart att han kommernaturligtvis måste barn få ut­trycka sin mening, den saken är ju klaräv.av­gjord eller tydlig en klar majoriteten klar finger­visninghans portion var klart större än hennes (adv.)sedan 1400–25Heliga Birgittas uppenbarelser3som bringats till resultat admin.SYN.synonymfärdig 1 maten är klarnu är disken klaräv. om person som slut­fört ngthan är klar med sin ut­bildningibl. med bi­betydelse av beredskap e.d.hon är klar att ge sig i vägklar (med ngn/ngt), klar (för/till ngt), klar (att+V)klappat och klartse1klappa 1 klara färdiga gåen startformel vid mer informella tävlingarfinalisterna ställde upp sig på löpar­banan och funktionären ropade klara färdiga gå saken är klarsesak 2 sedan 1467Arboga stads tänkebok4i vissa ut­tryck fri från ngt som minskar fram­komligheten särsk. sjö.sjö.båten gick klar från grundetsedan 1855