SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1kloss [klås´] substantiv ~en ~ar kloss·engrovt trä­stycke vanligen (fyr)kantigt spel.tekn.särsk. om special­utformat (ofta kubiskt) trä­stycke för barn att leka medbyggklossbygga ett hus av klossaräv. om före­mål i annat material och med spec. funktioni sammansättn. JFRcohyponymblock 1 bromsklosssedan 1756av ty. Klotz med samma betydelse; besl. med 1klot; jfr klots
2kloss [klås´] adverb all­deles nära sjö.sjö.håll kloss in­på uddensedan 1856av eng. close med samma betydelse; till lat. clau´dere ’stänga; sluta’; jfr kloster