SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kommunikationsnät [-∫o`ns-] substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en kom·mun·ik·at·ions|­nät·et(väl täckande) upp­sättning förbindelser i form av vägar och samfärds­medel in­om ett land, ett om­råde e.d. trafik.sedan 1839