SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kommunikationstabell [-∫o`ns-] substantiv ~en ~er kom·mun·ik·at·ions|­tab·ell·enfull­ständig tid­tabell för tåg, bussar eller an­dra all­männa kommunikations­medel delvis histor.trafik.sedan 1872