SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kommunikatö´r substantiv ~en ~er kom·mun·ik·at·ör·enperson som (på ett skickligt sätt) med­delar sig med större grupp av personer ofta all­mänheten komm.yrk.JFRcohyponyminformatör den nye parti­ledaren är en skicklig kommunikatörsedan 1965