SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kompile´ra verb ~de ~t kom·pil·er·ar1(o­självständigt) ställa samman material ur an­dras arbeten till ngt slag av helhet ofta ngt ned­sätt.bok.en snabbt kompilerad hand­bokkompilera ngtsedan 1632av lat. compila´re ’ut­plundra’, eg. ’rycka håren av ngn’; till pil´us ’hår’ 2över­sätta käll­kod till maskin­kod med avs. på program i s.k. högnivå­språk databehandl.kompilera ngtsedan 1950-taletSubst.:vbid1-212140kompilerande, vbid2-212140kompilering; kompilation