SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
koncentrationsläsning [-∫o`ns-] substantiv ~en kon·centr·at·ions|­läs·ning·enen undervisnings­metod där o­lika ämnen under vissa perioder får ett större tim­antal för att under an­dra perioder få ett mindre tim­antal el. inte läsas alls pedag.koncentrationsläsning (av ngt)sedan 1927; ökad anv. på 1960-talet