SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
konfektion [-∫o´n] substantiv ~en kon·fekt·ion·en(handel med eller till­verkning av) fabrikssydda kläder kläd.konfektionsavdelningkonfektionsindustrikonfektionssyddgross­handlare i tyger och konfektionjackan har hon köpt som konfektionsedan 1884av fra. confection med samma betydelse; av lat. confec´tio ’förfärdigande’, till confic´ere ’förfärdiga’; jfr konfekt