SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
konstakademi [kån`st-] substantiv ~n äv. ~en, plur. ~er konst|­akademi·er(officiell) samman­slutning av ut­övande konstnärer med upp­gift att främja konsten och över­vaka ut­bildningen av (och äv. själv ut­bilda) blivande konstnärer konstvet.Konstakademien i Stock­holm heter egentligen Kungl. Akademien för de fria konsternasedan 1822