SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
konstruktiv [kån´-el.-i´v] adjektiv ~t kon·strukt·iv1som (på ett positivt sätt) är in­riktad på att bygga upp eller förbättra ngt admin.psykol.MOTSATSantonymdestruktiv en konstruktiv diskussionkonstruktiv kritiksam­talet fördes i en konstruktiv andahan kritiserar hela tiden men kommer aldrig med egna konstruktiva för­slagsedan ca 1820till konstruera 2som har att göra med konstruktion admin.af.tekn.sedan 1859