SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
konsumen`tprisindex substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en kon·sum·ent·pris|­in·dex·etKPItal som mäter ut­vecklingen av (det genom­snittliga) priset på konsumtions­varor handel.JFRcohyponymindex 3 konsumentprisindex ökade med 2 procent­enheter under åretsedan 1954