SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
konsumen`tupplysning substantiv ~en ~ar kon·sum·ent|­upp·lys·ning·en(objektiv) information till all­mänheten om varor och deras an­vändning och äv. om tjänster m-med.samh.JFRcohyponymreklam sedan 1941