SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
konterfej´ substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en konter·fej·etav­bildning särsk. om porträtt skämts.; ngt åld.konstvet.han har målat hennes konterfejsedan 1543av ty. Konterfei med samma betydelse; av fra. contrefait med samma betydelse, till contrefaire ’efter­bilda; efter­härma’