SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kostnad [kås`t-] substantiv ~en ~er kost·nad·en(beräknat) samman­lagt ekonomiskt värde av viss till­gång som förbrukas eller lämnas i ersättning vid ut­övande av viss verksamhet eller ut­nyttjande av viss för­mån enl. o­lika beräknings­grunder; ofta an­givet per tids­period el. i förhållande till ngt annat värde ekon.JFRcohyponym1pris 2cohyponymutgiftcohyponymvinst 1 kostnadsberäkningkostnadsförslagkostnadskalkyldriftkostnadhyreskostnadkapitalkostnadlönekostnadmånadskostnaddryga kostnaderhöga kostnaderlåga kostnaderadministrativa kostnadero­förutsedda kostnaderberäkna kostnadernatäcka kostnadernaminimera kostnadernakostnaderna skenade i vägde skydde inga kostnader när det gäller barnens ut­bildningföräldrarna stod för hela kostnadenräkna med kostnaderna för upp­värmning och resor när du köper villaäv. försvagatpris god mat för nästan ingen kostnadkostnaden (för ngn/ngt/att+V/SATS), en kostnad (på BELOPP)fasta kostnaderkostnader som inte förändras med konsumtions-, produktions- eller försäljnings­volymenrörliga kostnaderkostnader som förändras med konsumtions-, produktions- eller försäljnings­volymensedan början av 1300-taletSkåne-Lagenfornsv. kostnadher; till kosta