SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kri´gisk adjektiv ~t krig·isk1som gärna för krig admin.mil.psykol.kolonial­makterna talade gärna om ”krigiska stammar”sedan 15872som har att göra med krig mindre brukl.admin.mil.kärn­energins fredliga och krigiska an­vändningsedan 1640