SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
krigstillstånd [krik`s-] substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en krigs|­till·stånd·ettill­stånd av krig i visst land el. mellan vissa länder mil.från 3 september 1939 rådde krigstillstånd mellan Tysk­land och Eng­landkrigstillstånd upp­hävs inte av vapen­vila(i) krigstillstånd (med ngn/ngt), krigstillstånd (mellan ngra)sedan 1796