SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kroma´tisk adjektiv ~t krom·at·isksom går ett halvt ton­steg i taget upp­åt el. ned­åt, i skala musikkromatisk skalakromatisk sänkningkromatisk höjningsedan 1739till grek. khro´ma ’färg; modulation’; jfr akromatisk, krom