SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1kryptoga´m adjektiv ~t krypto·gamsom inte bildar frön utan fort­plantar sig kön­löst med hjälp av sporer, cell­delning e.d. el. könligt genom samman­smältning av köns­celler (gameter); om vissa växter admin.bot.MOTSATSantonym1fanerogam sedan 1851till grek. kryptos´ ’dold’ och gam´os ’äktenskap’; jfr 1fanerogam, krypta
2kryptoga´m substantiv ~en ~er krypto·gam·enkryptogam växt bot.MOTSATSantonym2fanerogam JFRcohyponymsporväxtcohyponym1kryptogam kryptogamerna om­fattar ormbunks­växter, mossor, lavar, svampar och algersedan 1816