SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kultu`rarv substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en kult·ur|­arv·etbestående yttringar av en kultur genom hela dess historia allmän kulturhistoria.det väster­ländska kulturarvetdet gemensamma kulturarvetvårda kulturarvetsedan 1887