SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kultu`rbygd substantiv ~en ~er kult·ur|­bygd·enbygd där människor bott sedan lång tid till­baka allmän kulturhistoria.JFRcohyponymkultur 1 Mälardalen är en gammal kulturbygdsedan 1869