SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kultu`rbärare substantiv ~n äv. vard. kulturbärarn, plur. ~, best. plur. kulturbärarna kult·ur|­bär·ar·enperson som verkar i den andliga kulturens tjänst allmän kulturyrk.JFRcohyponymkultur 2 äv. om samhälls­grupp, verksamhet e.d.de två viktigaste kulturbärarna i den lilla bruks­orten var fot­bollen och järn­verketsedan 1885