SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kvadran´t substantiv ~en ~er kvadr·ant·en1en­dera av de fyra naturliga delarna av ett två­dimensionellt koordinat­system eltekn.första kvadranten av­gränsas av x- och y-axelns positiva delaräv.sektor som ut­gör en fjärde­del av en cirkel cirkelkvadrantäv. om före­mål av denna formroderkvadrantsedan 1584 i bet. ’fjärde­dels cirkel’av lat. qua´drans ’fjärde­del’; jfr kvader, kvadrat 2ett instrument som an­vänds för mätning av stjärnors höjd över horisonten bestående av en graderad kvarts­cirkel med siktapparat histor.instr.JFRcohyponymsextant sedan 1584