SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kvalitet [-te´tel.-te´] substantiv ~en [-te´ten el. ~te´n] ~er [-te´ter el. ~te´er] el. kvalitékvalité ~n ~er kval·itet·en, kval·itén1vanligen sing., ofta i formenkvalité grad av goda egenskaper särsk. hos handels­vara handel.JFRcohyponymkvantitet hög kvalitetlåg kvalitetskiftande kvaliteto­jämn kvalitetbra teknisk kvalitetsäker­ställa kvalitetenbi­behålla kvalitetenkonst­hantverk av yppersta kvalitetkvaliteten på oljan var godtill­verkaren sänkte kvaliteten i stället för att höja prisetsärsk. med positiv betydelsehög grad av goda egenskaper det är kvalitet på före­tagets produkterhon har känsla för kvalitetofta i en sorts motsats­ställning till kvantiteten svår av­vägning mellan kvalitet och kvantitetkvaliteten (hos/på ngt)sedan 1615via ty. el. fra. av lat. qua´litas med samma betydelse, till qua´lis ’hur­dan’ 2ofta i formenkvalité sär­skild materialtyp hos tyg e.d. nu­mera mindre brukl. i fackmässiga samman­hang, ofta ersatt av ”artikelnummer”matrl.vad är det för kvalitet i den här kostymen?tyger i o­lika kvaliteter(i/av ADJ) kvalitetsedan 17913vanligen plur.; sällan i formenkvalité inre egenskap särsk. hos person psykol.hon har utom­ordentliga kvaliteter som journalistpersonliga kvaliteter som plikt­känsla och ut­hållighetäv. med positiv betydelsegod inre egenskap hon började in­se vilka kvaliteter han hadeen deckare med litterära kvaliteteräv.karakteristisk klang hos visst språk­ljud vokalkvalitetsedan 1815 (om språk­ljud)Formen kvalité är ett fullgott alternativ till kvalitet, men den kan inte användas i sammansättningar. Det kan alltså heta en bok av god kvalitet/kvalité men bara en kvalitetsbok.