SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`rl substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en kärl·et1mindre behållare för förvaring, beredning e.d.; särsk. som hus­geråd hush.dryckeskärlglaskärlkeramikkärlkokkärlkopparkärlporslinskärlkommunicerande kärlo­diskade kärl och tallrikaribl. bildligt, särsk. i ett ut­tryck för ömse­sidigt beroendeför henne är arbetet och familje­livet som kommunicerande kärlsedan 1663jfr fornsv. käralde, sv. dial. kärald, kärild, äldre sv. käril(l)e; gammal bildn. till kar 2tunn kanal i kroppen särsk. för blod­omloppet; hos djur el. människa bot.kärlkirurgikärlkrampkärlsjukdomblodkärllymfkärlförkalkade kärläv.vattenledande rör hos högre växt kärlkryptogamkärlväxtkärl saknas hos barr­trädsedan 1728