SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
laboration [-∫o´n] substantiv ~en ~er labor·at·ion·en(natur)vetenskapligt försök eller experiment el. serie av så­dana; ofta om upp­repning av känt experiment i undervisningssyfte fys.kem.pedag.laborationsredogörelsefysiklaborationsedan 1817