SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
laboratorium [-o`r-äv.-o´r-] substantiv laboratoriet laboratorier labor·at·ori·etlokal med sär­skild ut­rustning för (natur)vetenskapliga experiment och analyser pedag.tekn.havsfiskelaboratoriumett bakteriologiskt laboratoriumett kriminal­tekniskt laboratoriumpatientens prover skickades till laboratorietäv. ngt ut­vidgatspråklaboratoriumsedan 1705av medeltidslat. laborato´rium med samma betydelse; till laborera