SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
labore´ra verb ~de ~t labor·er·arut­föra laboration pedag.tekn.äv. bildligtgöra prov, experimentera laborera med o­lika kryddorman laborerade med o­lika former av kredit­stödlaborera (med ngt/att+V)sedan 1780; 1887 i bildlig bemärkelseav lat. labora´re ’arbeta’ Subst.:vbid1-224845laborerande, vbid2-224845laborering