SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1la´ger substantiv lagret, plur. ~, best. plur. lagren lagr·et1lokal för (längre) förvaring av varor som inte behöver vara direkt åt­komliga handel.JFRcohyponymförrådcohyponymupplagcohyponymmagasin 1 lagerrensningjag ska gå upp på lagret och se om vi har den boken innelagren av olja är väl­fylldaofta särsk. med tanke på det förvaradeförråd, upp­lag lagerhållningberedskapslageröverskottslagervi har inte den storleken på lageräv. bildligthar du några historier på lager?(i/på) lager, ett lager (av ngt)sedan 1773av ty. Lager med samma betydelse; samma ord som läger 2ut­bredd massa med relativt liten tjocklek af.samh.JFRcohyponymskiktcohyponymvarv 2 färglagerhumuslagerett tunt lager jordett lager skivad lök ovan­på potatisendammet låg i tjocka lager på hyllornaäv. bildligtgrupp människor på samma sociala nivå folklagerett lager (ngt), ett lager (av/med ngt)de breda lagrenfolkets stora massai mots. till elitennär e-posten slog i­genom i de breda lagren inne­bar det en revolution för det skrivna ordet sedan 17433maskin­del som bär upp en roterande axel tekn.JFRcohyponymlagergång 2 glidlagervevlagersedan 1839
2la´ger substantiv ~n lagrar lagr·artyp av buske eller träd med blanka, läderartade, väl­doftande blad som an­vänds som krydda och (i kransform) som utmärkelse­tecken; hemma­hörande i Medelhavs­området och på Kanarie­öarna bot.pedag.äv.lager­krans skörda lagrarvinna beröm eller äraden redan pris­belönta filmen har chans att skörda fler lagrar vila på lagrarna/sina lagrarav­stå från att försöka vinna ytterligare fram­gångarden som vill göra karriär får aldrig vila på sina lagrar sedan 1673jfr fornsv. laghurträ, laverträ; ur lat. lau´rus ’lager­träd’
3la´ger substantiv ~n, plur. ~kort­form för kf225067lageröllager·naett ljust, milt och (ofta) sött öl kokk.lageröläv. om en­staka glas, flaska etc. lageren lager, tack!sedan 1934kort­form av lager­öl (urspr. om öl som lagrats länge)