SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
la`ke substantiv ~n lakar lak·en1koksalt­lösning för lakning eller konservering av livs­medel kokk.saltlakesillakesedan början av 1500-taletLäke- och örte-böckerfornsv. lake (i salt­lake); trol. av lågty. lake med samma betydelse; jfr lacka 3, 3lag 2en gul­brun torsk­fisk med lång­sträckt kropp, brett huvud och stor mun den enda nordiska torsk­fisk som lever i söt­vatten zool.lak(e)romstuvad lakefiska lake med lång­revsedan 1315 (som till­namn)dombrev utfärdat av östgötalagmannen Knut Jonssonfornsv. laki; av o­visst urspr.; ev. till lågty. lak ’slapp; slak; lös’ el. till lågty. wlak ’fuktig; slemmig’