SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lam adjektiv ~t som saknar rörelse­förmåga helt el. bara i viss kropps­del admin.med.hon var lam och rullstols­bundenhan är lam i armenäv. bildligtkraft­lös en lam gestlama protesterlam (i ngt)sedan mitten av 1300-taletKonung Magnus Erikssons Landslagfornsv. lamber ’ut­mattad; lam’; gemens. germ. ord, växlande i bet. mellan ’lam’ och ’halt’; jfr belamra