SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
landsfiskal [lan`(d)s-] substantiv ~en ~er lands|­fisk·al·en(titel för) en statlig tjänste­man som hade till upp­gift att sköta polis- och åklagarärenden på lands­bygden histor.samh.yrk.sedan 1668