SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
landsförvisa [lan`(d)s-] verb ~de ~t lands|­för·vis·artvinga att lämna landet på grund av före­givet (politiskt) brott e.d. samh.SYN.synonymexpatriera han landsförvisades kort efter militär­kuppenlandsförvisa ngnsedan 1650Subst.:vbid1-225876landsförvisande, vbid2-225876landsförvisning