SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lasciv [la∫i´vljust sj-ljud] adjektiv ~t lasc·ivlätt­färdig och ngt vågad ngt åld.admin.litt.vet.psykol.en lasciv fransk äktenskapskomedisedan ca 1750av lat. lasci´vus ’yr, lek­full; självs­våldig; lösaktig’