SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
le`dig adjektiv ~t led·ig1fri att tas i bruk admin.MOTSATSantonymupptagen 1 JFRcohyponymvakant lediga rumrummet står ledigtär den här platsen ledig?spec. i arbetsmarknadssammanhangledigförklaratjänsten är ledigledig (för ngn) (att+V)sedan 1430–50Fem Mose böckerfornsv. liþuger ’ledig, fri; tom’; till 2led 2, urspr. ’böjlig; smidig’; jfr entlediga 2fri från arbete admin.arb.hon är ledig i två veckorhan är ledig för studierhon tog ledigt ett par dagarhan är lös och ledig sedan barnen tog över firmanäv. om mot­svarande tidlediga lör­dagarpå lediga stunder tycker hon om att pyssla i träd­gårdenledig (från ngn/ngt)sedan 1400–25Heliga Birgittas uppenbarelser3naturlig och o­tvungen i upp­trädandet o­beroende av om­givningen; om varelse el. verksamhet admin.mil.psykol.MOTSATSantonymspändantonymstel JFRcohyponyminformell en ledig hand­stilhans lediga språkhans lediga sätt att um­gås med elevernaspec. om mer informellt militärt uppställningssättvanligen plur. mest som kommando­ordMOTS.antonymgivakt kaptenen kommenderade ledigai adverbiell an­vändning äv.lätt, med god marginal vi hinner ledigt med femtågetsedan 1740