SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lekote´k substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en leko·tek·et(institution för) pedagogisk råd­givning för handikappade barns vårdnad, förenad med ut­låning av lämplig lek­materiel spel.sedan 1963modern bildn. i analogi med bibliotek