SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lektion [-∫o´n] substantiv ~en ~er lekt·ion·entids­period av bestämd om­fattning när under­visning ges vanligen om­fattande ca 40 minuter pedag.JFRcohyponymundervisningstimme lektionspasslektionsplaneringlektionssalgeografilektionlärar­lösa lektionerhålla lektionge lektioner i grammatikta lektioner i piano­spelläraren började lektionen med ett kort läx­förhörmitt under lektionen måste han gå till skol­sköterskanäv. utan tanke på pedagogiska av­sikter, tidsavgränsning o.d.arbetet med demonstrationen blev en fin lektion i praktisk politikspec. om upp­sträckning e.d.en lektion i vanligt folk­vettspec. äv. i ut­tryck för total ut­klassninghemma­laget fick en lektion av de pigga ny­komlingarna(på/under) lektionen, en lektion (i ngt)sedan 1705av lat. le´ctio ’läsning’, till leg´ere ’plocka; läsa’; jfr legend, lektor, läxa