SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1lik substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en lik·et1död kropp vanligen av nyss av­liden människa Nolllikbränninglikbårlikplundrareliktalsvepa liketpolisen har funnit liket av den försvunna kvinnanibl. bildligtlikblekhon såg ut som ett levande likliket (av/efter ngn)blek som ett likseblek 1 gå över likvisa stor hänsyns­lösheten cynisk maktgalning som går över lik för att nå dit han vill lik i garderobenmörk hemlighet från det förflutnaanmärknings­värt många politiker har av­slöjats med lik i garderoben lik i lastenngt ödes­digert eller hämmande att dras medhennes enda lik i lasten var två parkerings­böter stå likligga död och svept till beskådande i kistanGustav II Adolf stod lik i ett helt år före grav­sättningen i Riddarholmskyrkan sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. lik ’skepnad; ut­seende; lik’; gemens. germ. ord med grundbet. ’form’; jfr lekamen, 2lik, liktorn 2(inte av­sett) ute­lämnande av tecken vid sättning bok.sedan 18233(med tross eller lina förstärkt) kant på segel sjö.liktrossäv. om trossen el. linansedan 1765trol. av lågty. lik med samma betydelse; jfr nederl. lijk med samma betydelse; trol. till lat. liga´re ’binda’; jfr legera 4ur­drucken butelj vard.kokk.sedan 1900samma ord som 1lik 1
2lik adjektiv ~t som i viktiga av­seenden har nästan samma egenskaper som ngn annan (ngt annat); vid jäm­förelse som av­ser flera objekt el. samma objekt vid o­lika till­fällen admin.drömlikhöstlikormlikdet ena hotellet är det an­dra likthon är lik sin mor till sättethuset är sig likthan har inte varit sig lik på sista tidensärsk. betr. ut­seende om inget annat an­gesporträttlikhan är lik sin faräv. i fråga om handlingsom är vad man kan vänta sig med hän­syn till ngns karaktär; ofta klandrande det är likt honom att komma för senti neutrum­form äv. med an­vändning som prep. el. konj.likt en älva svävade hon genom rummethennes ögon glänste likt juvelerlik ngn/ngt, ngra är likalik förbannatseförbannat lik förbaskatseförbaskat lika barn leka bästsebarn 1 likt och oliktlitet av varjengt åld.i vår tid går det att få statistik på likt och o­likt sedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. liker ’lik; sanno­lik; rätt­vis’; gemens. germ. ord, trol. med grundbet. ’med samma form som’; till 1lik 1; jfr dylik Jämför stilruta för trogen.