SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1li`ka adverb i samma om­fattning i det av­seende som fram­går av samman­hanget NollJFRcohyponymlikaså 2 han är lika stor som sin brordet var inte lika roligt längre på Liseberg nu när de var ton­åringaräv.på samma sätt de tänker väldigt likaäv. med under­förstådd jäm­förelse, för att ut­trycka att det inte finns några alternativdet är lika bra att glömma hela affärendet blir nog inte roligare än så här, vi kan lika gärna gå hemsedan början av 1300-taletSkåne-Lagenfornsv. lika; jfr 2lika
2li`ka adjektiv, ingen böjning som är av samma slag admin.SYN.synonymöverensstämmande JFRcohyponymlikadan arbeta på lika vill­korlagen är lika för allaspec.jäm­ställd alla är lika in­för lagenspec. äv.som har samma storlek dela i lika delarhon är i lika grad kunnig och fantasi­fulllika lön för lika arbetespec. i matematiska samman­hang2+2 är lika med 4spec. äv. vid an­givande av jämn ställning i tävling e.d.ställningen var 3 likalika (med ngt)(40) lika!båda spelarna (eller båda paren) är två poäng från gamevinsti tennislika med nollse1noll sedan 1375Några Gambla Stadgarfornsv. lika; till 2lik
3li`ka verb ~de ~t lik·ar1förse (segel) med lik sjö.sese1lik 3 segel med likade kanterlika (ngt)sedan 1541till 1lik 3 2tycka om ngt åld. el. provins.psykol.han likar henne intelika ngn/ngtsedan 1346testamente upprättat av kung Magnus och drottning Blanka (Svenskt Diplomatarium)fornsv. lika ’behaga’; gemens. germ. ord (eng. like); till 2lik, med grundbet. ’vara lik; passa’ Subst.:vbid1-228899likande, vbid2-228899likning (till 1)