SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
likadan [li`-el. med två huvudtryck] adjektiv ~t lika|­dansom (i vissa av­seenden) har samma egenskaper vid jäm­förelse som av­ser två objekt el. samma objekt vid o­lika tid­punkter admin.JFRcohyponym2lika barnen hade likadana tröjorden nya tapeten var likadan som den gamlahan är likadan som för­utofta i opers. konstruktionerbarnen var döds­trötta, och det var likadant med föräldrarnalikadan som ngn/ngt, ngra är likadanasedan 1618till 2lika och 2dan